CREACIÓ DE VÍDEOS A PARTIR D’IMATGES FIXES

Professor: Carles Puchades --- Assignatura: Crèdit variable per 3r o 4t curs de la ESO--- “FONAMENTS DE LA IMATGE SEQÜENCIADA”--- ...Es tracta de realitzar un clip de vídeo utilitzant imatges fixes i música i fent servir l’ordinador... El tema és lliure i el decideix cada alumne segons les seves preferències, a fi de que el treball els motivi, sempre aconsellat pel professor.Material de treball: L’alumne haurà de aconseguir de 15 a 20 imatges d’una mida indicada, (superior a uns mínims) que es poden baixar d’internet, utilitzant qualsevol buscador, i una banda musical (a partir d’un CD, un mp3 o directament d’internet).

dimarts, 11 de maig del 2010

fashion Rosa Castillo